Inzendingen

< Terug naar overzicht

Hart van Zuid

Gebiedstransformatie
Aanblik Gooilandsingel vanaf Zwemcentrum Rotterdam

Projectomschrijving

Hart van Zuid Rotterdam is de gebiedsontwikkeling rondom Rotterdam Ahoy, Zuidplein en omgeving. Het is een van de grootstedelijke projecten waarop door de gemeente Rotterdam stevig wordt ingezet. De eerste plannen hiervoor dateren van 2007. Hart van Zuid ondergaat de komende 20 jaar een transformatie. Het gebied rondom Ahoy, Zuidplein moet uitgroeien tot een bruisend stadshart, een centrum dat voortdurend in beweging is, een plek waar het prettig verblijven is en waar de economie op volle toeren draait.

Het proces op Hart van Zuid vindt stapsgewijs plaats waarbij positieve ontwikkelingen elkaar uitlokken. Ontwikkelingen van de functies zijn veelal van elkaar afhankelijk. Een dergelijke uitvoeringsstrategie geeft de flexibiliteit om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden. Het is een ‘schuifpuzzel’: het zwembad schuift het oude deelgemeentekantoor in, het theater komt op de plek van het zwembad en de vrijgekomen ruimte van het theater dient de uitbreiding van het winkelcentrum.

Ballast Nedam en Heijmans wonnen de aanbesteding in 2008 met hun plan dat niet alleen voorzag in een fysieke bouwopgave maar ook een sociaal programma om het Hart van Zuid niet in de laatste plaats ook economisch, sociaal en cultureel te versterken. Door de verplichting al in de aanbestedingsfase snel te starten met de bouw en omgevingsparticipatie, is gekozen in samenwerking met Cleton&Com voor een proactieve en interactieve aanpak voor het ruimtelijke ordenings- en milieutraject.

Doelstelling

Hart van Zuid moet uitgroeien tot een volwaardig stadscentrum voor Rotterdam Zuid. Het betreft een gebiedsontwikkeling die zowel in het fysieke- als het sociale domein plaatsvindt. Alle toevoegingen aan het gebied hebben daarom een culturele, maatschappelijke of commerciële component die het karakter van Zuid trouw zijn en tegelijkertijd verrijken

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Ondanks de aanwezige kwaliteiten wordt Hart van Zuid niet als stadscentrum ervaren. Probleem is dat de verschillende onderdelen van het gebied los van elkaar functioneren. Zuidplein heeft nauwelijks relatie met Ahoy; het Winkelcentrum als ‘een naar binnen gekeerde doos’ ervaren en maakt het (bus)verkeer van de Gooilandsingel een lawaaiige en gevaarlijke route voor voetgangers&fietsers. Om de ontwikkeling van Hart van Zuid in goede banen te leiden, hanteren we als kernopdracht: Het project moet de functies en de mensen in het gebied letterlijk met elkaar verbinden en zorgen voor een vliegwieleffect op sociaal en economisch gebied.

Resultaten tot nu toe

Binnen 18 maanden was er een bruikbaar bestemmingsplan waardoor in mei 2017 de 1ste mijlpaal opgeleverd kon worden: uitbreiding van het Hoornbeeck College.
En al in december 2017: het zwembadgebouw aan de Gooilandsingel, het eerste en enige 50-meterbad van Rotterdam. Dit is de aanjager van de totale gebiedsontwikkeling. Het is gerealiseerd binnen een aantal van de originele gevels van het voormalig deelgemeentekantoor Charlois.
Als aanjager vereenzelvigd het de essentie van het project: een ontwikkeling die relevant is op regionaal, nationaal en internationaal niveau, maar vooral een rol vervult voor lokale gemeenschappen in en om het Zuidpleingebied